Driving Lesson

נהג חדש

נהג חדש  נתפס בנהיגה בשכרות ברף הגבוה, זיכוי מעבירת שכרות והרשעה ללא פסילה בעבירה קלה

נהג חדש שנתפס ויורשע בעבירת מהירות , יהיה  נהג חדש לשנתיים נוספות. לעו"ד עמית כהן ישנם הכלים לעזור לך ולנסות למנוע זאת.

נהג חדש - שיפסל למשך 3 חודשים יהיה נהג חדש לתקופה נוספת בת שנתיים. לעו"ד עמית כהן ישנה האפשרות לנסות ולמנוע זאת. 

נהג חדש שבתקופת השנתיים,

מיום קבלת רשיון הנהיגה, הורשע בעבירה המופיעה בתוספת השלישית לפקודת

התעבורה או נפסל ל-3 חודשים, רשות הרישוי רשאית לקבוע תנאים לחידוש הרשיון,

קרי, בחינות ובדיקות שתקבע. היה ורשות הרישוי חידשה את רשיון הנהיגה בתנאים

שקבע, ישוב הנהג ויהיה נהג חדש.

 

נהג חדש שהוגש נגדו כתב אישום

בשל עבירה מן העבירות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תום

ההליכים המשפטיים בעניין האישום שהוגש נגדו.

 

נהג חדש שקיבל הודעת תשלום קנס

בשל עבירה מן העבירות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תשלום

הקנס , ואם ביקש להישפט על העבירה , עד תום ההליכים המשפטיים באותה עבירה.

 

עבירת שכרות נהג חדש

נהג חדש או נהג שטרם מלאו לו 24 שנים שנתפס בשכרות ולפי דגימת נשיפה

(במכשיר הינשוף) ובגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר

אוויר נשוף, או לפי דגימת דם, בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב- 100

מיליליטר דם, יוגש נגדו כתב אישום.

 

נהג חדש שפקע תוקפו של רישיון הנהיגה החדש

שלו לפני תום ההליכים המשפטיים או לפני תשלום הקנס, תחדש רשות הרישוי

(משרד הרישוי) את רישיון הנהיגה שלו לתקופה נוספת של שנתיים.

 

נהג חדש שההליכים המשפטיים

בעניינו הסתיימו בלא הרשעה, יחדל להיות נהג חדש , בתום התקופה הבסיסית

או בתום ההליכים המשפטיים שיתנהלו נגדו, לפי המאוחר.

           

עבירות התוספת השלישית בפקודת התעבורה:

 סעיף 10- נהיגת רכב בהיותך בלתי מורשה לנהיגה.

 סעיף 43 - המסתייע ברכבו לעוון או פשע.

סעיף 44 - המסתייע ברכבו לביצוע עבירת מין.

סעיף 65- עצירת רכב לפני מסילת ברזל.

תקנה 22(א) - אי ציות לרמזור, אי מתן זכות קדימה (ב- 36 , ב- 37)

תקנה 26 (2) - נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.

תקנה 47 - עקיפה.

תקנה 54 - נהיגה במהירות מופרזת.

תקנה 57- נהיגת אוטובוס במפגש מסילת ברזל.

תקנה 144- אי מסירת פרטים/ עזיבת מקום תאונה/ אי הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים.

כל ביצוע עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם.

כל עבירה שבגינה הורשע נהג חדש ורשיון נהיגתו נפסל למשך 3 חודשים לפחות.                    

 

חובת ליווי

חובת הליווי תחול לתקופה של שישה חודשים מיום קבלת היתר הנהיגה הראשון, מהם שלושה חודשי ליווי מלא במהלך נהיגה ביום ובלילה, ושלושה חודשי ליווי בשעות הלילה בלבד. שעות הלילה הן השעות שבין 21:00 ל-06:00. אם ניתן לנהג החדש הצעיר היתר נהיגה נוסף, חובת הליווי חלה עליו כל עוד היתר הנהיגה הנוסף תקף.

משך תקופת הליווי- חלוקת שעות
50 שעות לפחות, מהן 20 שעות נהיגה בדרך עירונית, 15 שעות נהיגה בדרך בין עירונית, ו-15 שעות נהיגה בשעות הלילה.
תקופת הליווי לא תפחת משישה חודשים. לאחר השלמת תכנית הליווי, יש להצהיר על כך באופן מקוון בלבד באמצעות טופס מקוון.

קישור לאתר משרד התחבורה.

 

הגדרת מלווה

אדם שמלאו לו 24 שנים או מורה לנהיגה מוסמך אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, ובידו רשיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב לפחות 5 שנים. או אדם שמלאו לו 30 שנים ובידו רשיון נהיגה לפחות 3 שנים.

כל זאת בתנאי שהמלווה אינו שיכור.

 

הגבלת מספר נוסעים לנהג חדש

נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי כפי שצוין לעיל, לא יסיע ברכבו יותר משני נוסעים עד שימלאו לו21 שנים, אלא אם יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.

נהג מעל גיל 24

נהג שמלאו לו 24 שנים לא חייב בחובת מלווה אך עדיין חלים עליו תנאי נהג חדש. 


הצהרה על השלמת תכנית הליווי
נהגים חדשים אשר השלימו את תכנית הליווי יש להצהיר על כך באופן מקוון בלבד באמצעות טופס מקוון, גם הנהג

וגם המלווה כתנאי לקבלת רישיון נהיגה לנהג חדש, שישה חודשים מיום מתן ההיתר.
אין הגבלה על מספר המלווים לשם ביצוע תכנית הליווי.
בסיום תהליך ההצהרה וקבלת אישור כי התהליך הושלם בהצלחה, רשאי הנהג לנהוג ברכב כשברשותו

תעודה מזהה ללא צורך בהמתנה לקבלת הרישיון בדואר.
ניתן להגיש את ההצהרה גם אם הסתיים הליווי וטרם חלפו שישה חודשים. במקרה זה, יישלח הרישיון

הקבוע לביתו של הנהג החדש בתום שישה חודשים.


היתר נהיגה נוסף
אם בתום שישה חודשים לא הסתיימה תוכנית הליווי, יינתן לנהג היתר נהיגה לשישה חודשים נוספים עד להשלמתה.
הגבלת מספר הנוסעים ברכב

 

* חלק מהרשום בעמוד זה נלקח מעמוד אתר משרד הרישוי על מנת ולסייע לנהגים חדשים.

 

לא צריך לחסוך כאשר מדובר ברישיון הנהיגה שלך ! ! !

אם אתה חושב כמוני אז הגעת למקום הנכון. עורך דין עמית כהן מתמחה בעבירות תעבורה מכל סוג, כך שאתה יכול להיות בטוח שהמקרה שלך מטופל באופן אישי על ידי עורך דין עמית כהן, מומחה בתחום התעבורה. קח למשל את המחיר של פסילת רישיון הנהיגה שלך לתקופה ארוכה. אובדן רישיון הנהיגה שלך יכול להוביל לחוסר יכולת לבצע את העבודה שלך, וכתוצאה ישירה מכך אובדן מקום עבודתך והשפעה עצומה על משפחתך ואיכות החיים שלך. 

במסגרת השתלמות בלשכת עורכי הדין, הרצאה עורך הדין עמית כהן בפני עורכי הדין בנושא "נהג חדש".

לקריאת מכתב התודה לחץ כאן.

לכל שאלה  וליעוץ מידי חייגו עכשיו למספר  
072-22-22-121
 או מלאו את הפרטים הבאים נחזור אליכם בהקדם

תודה ששלחת, נחזור אליכם בהקדם

עלות אובדן רישיון הנהיגה שלך היא הרבה יותר גדולה מהעלות ההגנה עליו.
תן לעצמך את הייצוג המשפטי הטוב ביותר שישמור על רישיון הנהיגה שלך,
התקשר לעו"ד עמית כהן, טלפון: 050-7466366.

נהיגה בשכרות

מהירות מופרזת

ביטול פסק דין

תאונות דרכים