בית המשפט לתעבורה יהיה רשאי לבטל את פסק הדין אם נוכח שהייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו של הנאשם.                      

   

בית המשפט לתעבורה רשאי לבטל את פסק הדין אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.                

 
בית המשפט לתעבורה רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר תום 30 היום להגשת הבקשה לביטול פסק הדין, רק אם הבקשה הוגשה בהסכמת התובע.

 

לאחר שבית המשפט נעתר לבקשת הנאשם לביטול פסק הדין, בית המשפט רשאי להטיל על הנאשם תשלום הוצאות בשל אי התייצבותו.

עלות אובדן רישיון הנהיגה שלך היא הרבה יותר גדולה מהעלות של הגנה עליו.
תן לעצמך את הסיכוי הטוב ביותר של שמירה על רישיון הנהיגה שלך,
התקשר כבר עכשיו לעו"ד עמית כהן, טלפון: 050-7466366.

ביטול פסק דין

בית משפט רשאי לבטל פסק דין שניתן נגד הנאשם בהעדרו.

בקשה לביטול פסק דין תוגש תוך 30 יום מיום שהומצא לנאשם פסק הדין.

נהיגה בשכרות

מהירות מופרזת

ביטול פסק דין

תאונות דרכים