חוק איסור לשון הרע 

מטרת חקיקתו של חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965,  הוא לשמור על  שמו הטוב וזכותו של אדם ושהערכתו בעיני אחרים לא תיפגם ולא תיפגע על-ידי השמצות כוזבות בהוצאת דיבה בגנותו.

 

חוק איסור לשון הרע יוצר כללים לשמירת שמו הטוב של האדם, תוך שהוא מאגד מספר חוקים,  מתחום האזרחי והן בתחום הפלילי, אשר מטרתו ליצור הגנה יעילה על זכותו של אדם שלא להיפגע על-ידי פרסומי לשון הרע ובכך קרוב התחום לדיני הגנה על הפרטיות המבקשים למנוע חדירה בלתי-מורשית או בלתי-מבוקרת לרשות הפרט.
 

ישנן מספר ההתנגשויות אפשרית בין הזכות לשם טוב לבין הזכות לחופש ביטוי יוצרת מתח תמידי בין שתי הזכויות. ככל שניתן הגנה מקיפה יותר לשמו הטוב של אדם, כך גם נפגעת יותר הזכות לחופש הביטוי וככל שניתנת הגנה מקיפה יותר לחופש הביטוי, כך נפגע שמו הטוב של האדם. 

סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע,  התשכ"ה-1965, קובע כדלקמן:

 

1. לשון הרע מהי (תיקונים: התשנ"ז, התשס"ח, התש"ע) לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול:

(1)  להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצידם;

(2)  לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3)  לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח-ידו או במקצועו; 

(4)  לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;

            בסעיף זה:

"אדם" - יחיד או תאגיד.

"מוגבלות" - לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית.

 פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום של-. 50,000 ש"ח 

  סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, קובע כדלקמן:

"7א. פיצוי ללא הוכחת נזק (תיקן התשנ"ט) 

(א) הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית-המשפט לחייבו לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; חיוב בפיצוי לפי סעיף-קטן זה הוא כפסק-דין של אותו בית-משפט שניתן בתובענה אזרחית של הזכאי נגד החייב בו.

(ב) במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה רשאי בית-המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק.

 (ג) במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע רשאי בית-המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע, פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום כאמור בסעיף-קטן (ב), ללא הוכחת נזק. 

(ד)  לא יקבל אדם פיצוי ללא הוכחת נזק, לפי סעיף זה, בשל אותה לשון הרע, יותר מפעם אחת.

יש לכם שאלות נוספות ? אתם מוזמנים לצור קשר עם משרד עורכי דין עמית כהן לפגישת יעוץ.

ניהול תביעת לשון הרע דורש טיפול מקצועי ומיומן ולכן קיימת חשיבות רבה בבחירת עורך דין הבקיא בתחום, אשר ילווה, יוביל וינהל את עניינכם תוך שמירה על האינטרס האישי שלכם. הניסיון המקצועי של עורך דין עמית כהן מהווים יתרון משמעותי, המסייע בהצלחת התיק.

נפגעתם וברצונכם להגיש תביעת לשון הרע אם ברצונכם למצות זכויותיכם חייגו עכשיו ישירות

 050-7466366 לשיחה אישית ומיידית עם עורך דין עמית כהן ו/או שלחו פנייתכם דרך  "צור קשר" ונחזור אליכם בהקדם.

לשון הרע

זכותו  של אדם לשם טוב היא ערך יסוד בכל משטר דמוקרטי, היא תנאי חיוני לחברה שוחרת חירות.

עוולת לשון הרע, מכוח חוק איסור לשון הרע, כוללת שני יסודות: האחד, לשון הרע. השני, פרסום.