download.jpg

דיני נזיקין

מטרת פקודת הנזיקין

עשיית צדק - המטרה העיקרית, מי שגרם לנזק או למחדל לא ירוויח מהתנהגותו הלא חוקית.

השבת המצב לקדמותו-  אפשרות אחת: התיקון יכול להיות בעין (פלישה לשטח פרטי או ציבורי, סילוק הפולשים, גנבת כספים – החזרת הכסף ).

אפשרות שנייה:  מתן פיצויים לנפגע. חשוב לציין שהפיצויים הם אינם המטרה, אלא האמצעי.

ניתן לשלב בין שתי האופציות, כלומר, תיקון בעין ופיצויים.

הרתעה-לצערנו הרב, ההרתעה היא כנראה לא מספיק טובה, כי עדיין יש הרבה תביעות בדיני נזקין.

 

סוגים של הרתעה:

פיטורין : אם אדם יודע שאם יבצע טעויות שיכולות לפגוע באנשים אחרים הוא יפוטר.

הפסד לקוחות: אם חברה או עסק משתמשים או מייצרים מוצרים פגומים,  אנשים יפסיקו לקנות את אותם מוצרים , ובמקרה זה הלחץ הכלכלי הוא הגורם ההרתעתי, כלפי אותם עסקים.

יעילות כלכלית: היעילות הכלכלית מתבטאת בכך שהאחראי לנזק נושא בעלות הנזק. זה הרבה יותר יעיל ממצב שבו הניזוק בעצמו יישא בהוצאות.

נקמה / פיוס. אדם שנפצע/ פגעו ברכושו מגיש תביעה נזיקית בשל הרצון לפייס את עצמו, ולהרגיש טוב עם העוולה שנעשתה לו.

משרד עורך דין עמית כהן עוסק בדיני נזיקין והגיש מספר תביעות נגד חברות קטנות וגדולות במשק, חברות ביטוח , עיריות ומועצות.

 תביעות תלמידים וילדי גן 

ילדים בגנים הנמצאים תחת המסגרת של משרד החינוך ותלמידים הלומדים בישראל מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות באחת מחברות הביטוח הפועלות בישראל. לכן כאשר ילד/ה בגן או תלמיד/ה נפגע בתאונה, גם אם התרחשה מחוץ לשעות הלימודים ופעילות בית-ספר ומחוץ לשטח בית הספר, מומלץ לבחון אפשרות בה מלבד תביעה נגד אותו גורם לקרות התאונה, ניתן לתבוע את חברת הביטוח שמבטחת אותו באותה פוליסת תאונות אישיות.

יש לכם שאלות נוספות ? אתם מוזמנים לפנות למשרד עורכי דין עמית כהן לפגישת יעוץ, טלפון 072-22-22-121

ליקויי בנייה – כאשר מתגלים ליקויי בנייה ע"י הרוכשים של הדירה, לעיתיים קרובות עוגמת הנפש הקשה וההתעסקות מול הקבלנים עשויה לקחת זמן רב ובנזק שלא מתוקן כראוי ולשביעות רצונם של הרוכשים. ליקויים כגון, רטיבות, ריצוף שבור/עקום, תקלות במערכת החשמל ו/או האינסטלציה , ניקוז מי גשמים, יש לפעול משפטית אל מול הקבלן במהירות ובצורה מקצועית.

תביעות נגד רשויות מקומיות - נפילה ברחוב, מכשול במדרכה, נפילה בגינה ציבורית ועוד

תביעות נגד מוצרים פגומים- חברת משקאות, חברת תרופות  וחברת מוצרי חשמל ועוד..

ייצוג והגנה על נהגים חסרי ביטוח –אשר נתבעים על ידי חברות הביטוח. למשרד הידע והניסיון בייצוג נתבעים אלו, כאשר לעיתים ישנן טענות הגנה לנתבעים, לעיתים יש מקום לצרף צדדים אחרים להליך המשפטי הקיים שלא צורפו.

תביעות לשון הרע- ללא הוכחת כל נזק עד 50,000 ש"ח במקרים אחרים עד 100,000 ש"ח