שימוש בטלפון נייד

שימוש בטלפון נייד היא עבירה שיש בגינה נקודות וקנס כספי. 

בתי המשפט לתעבורה רואים בעבירה זו מסוכנות קלה, אולם לא תמיד מומלץ לבקש להישפט בגין עבירה זו , במיוחד אם גיליון ההרשעות מלא בעבירות תנועה או אם קיימת פסילה על תנאי להפעלה.

תקנה 28 לתקנות התעבורה

קובעת שבעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב לא יאחוז בטלפון קבע או נייד וישתמש רק באמצעות דיבורית.                           

 

תקנה 28 לתקנות התעבורה

קובעת שנהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה. נהג רשאי להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

             

בעת שהרכב בתנועה אסור לנהג לשלוח מסרון או לקרוא מסרון (SMS).

             

 נוהג רכב רשאי לדבר באמצעות דיבורית (מיקרופון).

 

הגדרה של "טלפון" בתקנות התעבורה

מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

 

הגדרה של "דיבורית" בתקנות התעבורה

התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו.

 

חוקרים קבעו ששיחה בדיבורית ולא במכשיר עצמו אינה פותרת את בעיית הריכוז של הנהג. ההמלצה היא להפחית את משך זמן השיחות בזמן הנהיגה.

עלות אובדן רישיון הנהיגה שלך היא הרבה יותר גדולה מהעלות של הגנה עליו.
תן לעצמך את הסיכוי הטוב ביותר של שמירה על רישיון הנהיגה שלך,
התקשר כבר עכשיו לעו"ד עמית כהן, טלפון: 050-7466366.
Smartphone Holder