שיטת הניקוד החדשה כוללת חמש דרגות ניקוד: 2 נק', 4 נק', 6 נק', 8 נק' ו 10 נק'.


נהג שהורשע בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע.

 

תקנה 549 לתקנות התעבורה, קובעת מדרג של שלוש רמות של אמצעי תיקון.

ברמה הראשונה

נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות עד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי.

ברמה השנייה

נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות עד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס יעודי מטעם רשות הרישוי.

ברמה השלישית 

נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית.

עלות אובדן רישיון הנהיגה שלך היא הרבה יותר גדולה מהעלות של הגנה עליו.
תן לעצמך את הסיכוי הטוב ביותר של שמירה על רישיון הנהיגה שלך,
התקשר כבר עכשיו לעו"ד עמית כהן, טלפון: 050-7466366.

שיטת הנקודות החדשה

שיטת הנקודות החדשה- משרד הרישוי הוא אמון על ספירת הנקודות ע"פ חוק.

שיטת הנקודות החדשה- כאשר נהג צובר 36 נקודות הוא נפסל לתקופה של 3 חודשים.