סעיף 62א לפקודת התעבורה דן בעונש מאסר בפועל. הפעלת עונש מאסר הוא בדרך כלל בעבירות תנועה חמורות ביותר, כגון: נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רשיון נהיגה, התרת נהיגה לקטין, נהיגה בשכרות, גרם מוות ברשלנות והפקרה אחרי פגיעה.                    

 

בית המשפט אשר מחליט שלא להטיל מאסר בפועל על נאשם, חייב לפרט את הנימוקים להחלטתו.                    

 

בית המשפט לתעבורה שוקל ובודק היטב את נסיבות התיק, עברו התעבורתי של הנאשם וכו'.                    

 

ברוב המקרים נאשם אשר מורשע בבית משפט לתעבורה בעבירות של נהיגה בשכרות (עבירה חוזרת) או נהיגה בזמן פסילה צפוי לקבל עונש מאסר בפועל. הטלת עונש מאסר בפועל ייעשה באופן מידתי.

עלות אובדן רישיון הנהיגה שלך היא הרבה יותר גדולה מהעלות של הגנה עליו.
תן לעצמך את הסיכוי הטוב ביותר של שמירה על רישיון הנהיגה שלך,
התקשר כבר עכשיו לעו"ד עמית כהן, טלפון: 050-7466366.

מאסר בפועל

מאסר בפועל- סעיף 62 א לפקודת התעבורה דן בעונש מאסר בפועל כאשר התביעה המשטרתית מבקשת זאת כחלק מרכיבי הענישה.  

מאסר בפועל - הפעלת עונש המאסר הוא בדרך כלל בעבירות תנועה חמורות ביותר.